De stichting Popkoor JukeBOX, hierna te noemen Popkoor JukeBOX

Gevestigd  :  Vorsenpoel 56, 5283 ZK Boxtel

Ingeschreven bij de KvK  :  51400154

is verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

https://www.popkoorjukebox.nl/privacyverklaring

De website van Popkoor JukeBOX bestaat uit twee delen:

Het openbare gedeelte voor iedereen toegankelijk.
Het besloten deel alleen toegankelijk voor leden van Popkoor JukeBOX; zij kunnen dit deel alleen bezoeken met een inlogcode.
Persoonsgegevens die worden verwerkt

Popkoor JukeBOX gebruikt uw persoonsgegevens omdat u deel uitmaakt van het koor. U hebt deze gegevens eerder zelf verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer
Startdatum deelname
Profielfoto (mits verstrekt)
Wachtwoord
Laatste periode contributie betaling
Waarom Popkoor JukeBOX  uw persoonsgegevens nodig heeft

Popkoor JukeBOX gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor het afhandelen van uw betaling;
Voor het verzenden van berichten, wijzigingen of aankondigingen;
Om te kunnen bellen of e-mailen indien de organisatie van onze activiteiten hierom vraagt;
Om leden de mogelijkheid te geven met elkaar in contact te komen; de persoonsgegevens op de besloten website zijn voor alle leden in te zien.
Hoelang Popkoor JukeBOX de persoonsgegevens bewaart

Popkoor JukeBOX bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover het een factuurrelatie betreft neemt het bestuur de wettelijke bewaartermijn van minimaal 7 jaar in acht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Popkoor JukeBOX neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Popkoor JukeBOX) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op de besloten website kunt u uw persoonsgegeven inzien, corrigeren of verwijderen. Het wijzigen of verwijderen van uw e-mail adres kan alleen door webmaster gedaan worden; het verwijderen van een heel account alleen door webmaster of leden van het bestuur.

Wat betreft de verwerking heeft u altijd het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  info@popkoorjukebox.nl. Popkoor JukeBOX zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Popkoor JukeBOX verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Popkoor JukeBOX worden geen bezoekgegevens bijgehouden.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Popkoor JukeBOX neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Popkoor JukeBOX maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  De website van Popkoor JukeBOX wordt gehost in een professioneel data center waar strikte veiligheidsprocedures worden gehanteerd volgens relevante internationale standaarden. Het bestuur en de webmaster bepalen samen welke gegevens van u worden opgeslagen. U kiest zelf een wachtwoord zodat u in combinatie met uw e-mail adres kunt inloggen. Als u bent ingelogd kunt u de gegevens van alle leden inzien. Het bestuur en de webmaster kunnen deze gegevens wijzigen. Uzelf kunt bovendien uw eigen gegevens wijzigen. Als u het idee heeft dat uw gegevens ondanks alle maatregelen niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, geef dit dan door via info@popkoorJukeBOX.nl.

Beeldmateriaal

Bij aanmelding als lid van popkoor JukeBOX geeft u toestemming dat tijdens de repetitie of een interne activiteit foto’s en beeldopnamen worden gemaakt die gebruikt mogen worden voor het besloten gedeelte van de website. Daarnaast geeft u toestemming dat één foto met daarop enkele leden op de openbare website geplaatst mag worden. Deze toestemming kan op ieder moment in het algemeen of voor specifieke opnamen worden ingetrokken. U kunt dit melden via info@popkoorjukebox.nl.

Tijdens een optreden komt het voor dat er foto’s of video-opnames door derden worden gemaakt en worden gepubliceerd. Hiervoor kan Popkoor JukeBOX niet aansprakelijk worden gesteld.

Tijdens de jaarlijkse Benefietavond wordt een foto gemaakt wordt door een journalist van de plaatselijke krant. Bij deelname aan dit optreden gaat u akkoord dat dergelijk beeldmateriaal wordt gemaakt en gebruikt. Heeft u bezwaar laat dit dan weten via info@popkoorjukebox.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Popkoor JukeBOX gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.