Bij Popkoor JukeBOX in Boxtel verwelkomen we nieuwe leden met open armen en een helder beleid. Voor een vlotte start vragen we een inschrijfgeld van € 25,00. Hiermee krijg je toegang tot een schat aan muzikale bronnen, waaronder muziekbestanden en notenschrift van onze repertoirenummers. Elke nieuweling ontvangt een map met de liedjes die op dat moment in ons arsenaal schitteren, inclusief de benodigde rechten voor de muziek-bestanden. Voor nieuwe nummers zorg je zelf voor de uitdraai. We hebben echter enkele voorwaarden wat betreft het delen en downloaden van deze muziek en het gebruik van het bladmuziek: dit is uitsluitend bedoeld voor privégebruik van het desbetreffende koorlid. Door de map in ontvangst te nemen, ga je hiermee akkoord. Zo waarborgen we een zorgvuldige omgang met onze muziek en voldoen we aan onze wettelijke verplichting om de muziekbestanden exclusief te delen met onze koorleden.

De contributie voor deelname aan ons koor bedraagt momenteel € 5,00 per avond, inclusief een smakelijke pauzekoffie en -thee op het baanderherencollege. Deze bijdrage wordt tweemaal per jaar, in twee termijnen, per bank betaald. Als we uitwijken naar een andere repetitieruimte, kunnen we de koffie niet zelf verzorgen; in dat geval is er meestal koffie en thee beschikbaar tegen een vergoeding. Ook wanneer je een repetitie mist, loopt de contributie gewoon door. Betalingen vinden plaats via bankoverschrijving naar rekeningnummer NL17RABO0159184606 ten name van Stichting Popkoor JukeBOX te Boxtel, onder vermelding van je naam zoals bekend bij het koor.

Er geldt een opzegtermijn van één maand voordat een nieuwe reeks repetities begint. Je neemt deel aan de activiteiten op eigen risico; het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel.